Truy cập

Hôm nay:
113
Hôm qua:
167
Tuần này:
113
Tháng này:
1396
Tất cả:
81055

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung2
2Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng2
3Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng2
4Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới2
5Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở2
6Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)2
7Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở2
8Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở2
9Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản2
10Thủ tục chứng thực di chúc2
11Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở2
12Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực2
13Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2
14Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
15Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
16Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
17Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
18Thủ tục đăng ký giám hộ2
19Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ2
20Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch2
21Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân2
22Thủ tục đăng ký lại khai sinh2
23Thủ tục đăng ký lại kết hôn2
24Thủ tục đăng ký lại khai tử2
25Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch2
26Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã2
27Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã2
28Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)2
29Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa2
30Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm2