Truy cập

Hôm nay:
49
Hôm qua:
139
Tuần này:
624
Tháng này:
394
Tất cả:
103531

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
51 Đăng ký lại khai tử1.005461Tư pháp, hộ tịch2
52Thủ tục đăng ký lại kết hôn1.004746Tư pháp, hộ tịch2
53Thủ tục đăng ký lại khai sinh1.004884Tư pháp, hộ tịch2
54Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873Tư pháp, hộ tịch2
55Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch1.004859Tư pháp, hộ tịch2
56Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ1.004845Tư pháp, hộ tịch2
57Thủ tục đăng ký giám hộ1.004837Tư pháp, hộ tịch2
58Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.004827Tư pháp, hộ tịch2
59Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000080Tư pháp, hộ tịch2
60Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000094Tư pháp, hộ tịch2
61Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000110Tư pháp, hộ tịch2
62Thủ tục đăng ký khai tử lưu động1.000419Tư pháp, hộ tịch2
63Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 1.000593Tư pháp, hộ tịch2
64 Thủ tục đăng ký khai tử1.000656Tư pháp, hộ tịch2
65Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con1.001022Tư pháp, hộ tịch2
66Thủ tục đăng ký kết hôn1.000894Tư pháp, hộ tịch2
67Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc1.001167Tôn giáo2
68Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001156Tôn giáo2
69Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác1.001109Tôn giáo2
70Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã1.001098Tôn giáo2
71Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001090Tôn giáo2
72hủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001085Tôn giáo2
73Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001078Tôn giáo2
74Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001055Tôn giáo2
75Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng1.001028Tôn giáo2

Người tốt, việc tốt