Truy cập

Hôm nay:
60
Hôm qua:
139
Tuần này:
635
Tháng này:
405
Tất cả:
103542

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định đã công bố công khai.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với người sử dụng đất: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức

Trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện).

2. Thời gian trả kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Cách thức thực hiện

Người sử dụng đất nộp hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thành phần hồ sơ

1. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Số bộ hồ sơ

01 bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Mô tả

Mức lệ phí

Lệ phí địa chính:

- Cấp lại giấy chứng nhận bao gồm cả đất và tài sản trên đất: Tại thành phố, thị xã: 40.000 đồng/giấy; Tại các địa bàn còn lại: 30.000 đồng/giấy. - Cấp lại Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất: Tại thành phố, thị xã: 16.000 đồng/giấy; Tại các địa bàn còn lại: 10.000 đồng/giấy. - Trích lục bản đồ trong hồ sơ địa chính: 10.000 đồng/bản. Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn không phải nộp Lệ phí địa chính.

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Không quá 13 ngày, trong đó:

+ Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 08 ngày.

+ Tại UBND cấp huyện: 05 ngày.

Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Đối tượng thực hiện

: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

Cơ quan thực hiện

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Cơ quan được ủy quyền

Không quy định

Cơ quan phối hợp

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. - Giấy chứng nhận.

Căn cứ pháp lý của TTHC

·         Quyết định 2429/2007/QĐ-UBND

·         Quyết định 4554/2010/QĐ-UBND

·         Luật 45/2013/QH13

·         Nghị định 43/2014/NĐ-CP

·         Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

·         Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

·         Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin

 
  

Người tốt, việc tốt