Truy cập

Hôm nay:
434
Hôm qua:
1007
Tuần này:
1441
Tháng này:
26770
Tất cả:
221901

Ý kiến thăm dò

cán bộ, công chức UBND xã Tân Thọ

Ngày 07/03/2020 08:44:09

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Đình Lân

Chủ tịch UBND xã

0902365636

2

Nguyễn Văn Xuân

Phó chủ tịch UBND xã

0989549396

3

Lê Xuân Tiến

Trưởng công an

0948572530

4

Lê Văn Bình

Chỉ huy trưởng QS

0382846475

5

Lê Văn Thắm

Văn phòng

0376684882

6

Nguyễn Văn Sơn

Văn phòng –TK

0981604666

7

Đỗ Thị Duyên

Công chức NN

0986297615

8

Lê Công Lưu

Công chức ĐC-XD

0915333121

9

Nguyễn Lai Yên

Công chức KTNS

0383830881

10

Nguyễn Văn Hợp

Công chức TP-HT

0979566203

11

Nguyễn Khả Ca

Công chức VHXH

0368267022

12

Lê Gia Phiên

Công chức LĐTBXH

0399217229

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Đình Lân

Chủ tịch UBND xã

0902365636

2

Nguyễn Văn Xuân

Phó chủ tịch UBND xã

0989549396

3

Lê Xuân Tiến

Trưởng công an

0948572530

4

Lê Văn Bình

Chỉ huy trưởng QS

0382846475

5

Lê Văn Thắm

Văn phòng

0376684882

6

Nguyễn Văn Sơn

Văn phòng –TK

0981604666

7

Đỗ Thị Duyên

Công chức NN

0986297615

8

Lê Công Lưu

Công chức ĐC-XD

0915333121

9

Nguyễn Lai Yên

Công chức KTNS

0383830881

10

Nguyễn Văn Hợp

Công chức TP-HT

0979566203

11

Nguyễn Khả Ca

Công chức VHXH

0368267022

12

Lê Gia Phiên

Công chức LĐTBXH

0399217229

Người tốt, việc tốt